"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

TWORZENIE I ROZWÓJ MAŁYCH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W związku z brakiem zainteresowania środkami na realizację  przedsięwzięcia LSR: " Tworzenie i rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości"
(nabór nr 4/2018 http://www.podgrodzietorunskie.pl/nabory-wnioskow/newskit/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-wynikach-naboru-4-2018),
LGD zyskało akceptację Urzędu Marszałkowskiego ws. przesunięcia kwoty 150 000,00 zł na przedsięwzięcie: "Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej". Z uwagi, iż przesunięcie środków pomiędzy przedsięwzięciami możliwe jest tylko w zakresie danego funduszu, tj. EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), z tego względu przesunięcie mogło nastąpić tylko w stosunku do przedsięwzięcia pn. "Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej".

 


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search