"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie", 21 czerwca 2019

W dniu 16.06.2019r odbyła się impreza plenerowa pn. „Powrót do przeszłości naszych przodków” w Gminie Obrowo. Podczas imprezy pod namiotem LGD „Podgrodzie Toruńskie” promowane były dzieła lokalnych artystów z terenu Gminy Obrowo, m.in.: obrazy Michała Kokota, rzeźby Krzysztofa Balewskiego i Jacka Melerskiego, wiersze Anny Słupczewskiej, haf

W dniu 13 czerwca 2019 r. odbyło się oficjalne podpisanie i wręczenie aneksów do umów ramowych zwiększające dofinansowanie. Ze strony LGD Podgrodzie Toruńskie w uroczystości uczestniczyli Prezes Stowarzyszenia Pan Wojciech Knieć oraz Wiceprezes Pan Andrzej Wieczyński.

Informujemy, iż dnia 12 czerwca 2019 r. biuro LGD wyjątkowo czynne będzie do godziny 13.30.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny.

Pozostałe aktualności

Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search