Nowa wersja strony: http://podgrodzie-torunskie.pl


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

AKTUALIZACJA DO OGŁOSZENIA - NABÓR 2/2019 REWITALIZACJA - komunikat

Komunikat z dnia 14.10.2019 r. dotyczący zmian w konkursie RPKP.07.01.00-IZ.00-04-316/19 ogłoszonym dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Typ projektu : Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.


Informujemy, że Lokalna Grup Działania „Podgrodzie Toruńskie” dokonała zmiany ogłoszenia w ramach konkursu RPKP.07.01.00-IZ.00-04-316/19 w następującym zakresie:

Część

ogłoszenia

Było Jest
II

Termin, od którego można składać wnioski –  

08 października 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski –  

15 października 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu (sumarycznie LGD oraz IZ ) –

II kwartał 2020 r.

Termin, od którego można składać wnioski –  

08 października 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski –  

31 października 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu (sumarycznie LGD oraz IZ ) –

II kwartał 2020 r.

Powyższej zmiany Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” zdecydowała się dokonać
na korzyść potencjalnych wnioskodawców w celu wydłużenia czasu na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search