"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

INFORMACJA WS. NABORU NR 5/2018

Informacja ws. naboru nr 5/2018

W związku z błędami zawartymi w protokole z dnia 21.09.2018 informujemy, iż:

  • strona 10 protokołu - liczba głosujących przedstawicieli sektora publicznego-1, winno być -  liczba głosujących przedstawicieli sektora publicznego- 2
  • strona 17 protokołu - 

    "Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)" z wartościami "2 i 28,57%" w trzeciej kolumnie winno być "Pozostałe sektory (os.)" z wartościami "5 i 71,43%". 

    "Władza publiczna (os.)" z wartościami "2 i 28,57%" w trzeciej kolumnie winno być "Zidentyfikowane grupy interesu (os.)" z wartościami "Brak i 0%".
  • 18 strona protokołu- "Instytucje publiczne/sektor publiczny (os.)" w trzeciej kolumnie winno być "Pozostałe sektory (os.)". "Władza publiczna (os.)" w trzeciej kolumnie winno być "Zidentyfikowane grupy interesu (os.)".
  • strona 17,18, 19, 20, 21 protokołu - Operacja spełnia minimum punktowe określone w ogłoszeniu o naborze – 50, winno być - Operacja spełnia minimum punktowe określone w ogłoszeniu o naborze – 60.

 

 

 

 


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search