Nowa wersja strony: http://podgrodzie-torunskie.pl


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Ogłoszenie o wynikach wyboru operacji - Konkurs nr 1/2019

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" w dniu 01.07.2019 roku dotycząca naboru wniosków nr 1/2019

Wyniki przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR  składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach naboru wniosków -  nr 1/2019 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie "Rozwoju działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 c)  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.):

Do pobrania:

1. Uchwała Rady Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 1/2019 wraz z listę operacji zgodnych z LSR - aktualna

2. Uchwała Rady Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Konkursu nr 1/2019 wraz z listę operacji wybranych - aktualna

Archiwum:

1. Uchwała Rady Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 1/2019 wraz z listę operacji zgodnych z LSR

2. Uchwała Rady Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Konkursu nr 1/2019 wraz z listę operacji wybranych


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search