Nowa wersja strony: http://podgrodzie-torunskie.pl


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 01.07.2019 - NABÓR 1/2019

Informujemy, że dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami naboru nr 1/2019 na "Rozwój działalności gospodarczej" przekazana została w dniu dzisiejszym do dalszej oceny do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

Poniżej zamieszczamy Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji z dnia 01.07.2019 r.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności z LSR albo

b) nieuzyskania przez operację/projekt minimalnej liczby punktów albo

c) gdy operacja/projekt został wybrany, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja/projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu).

d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD w formie pisemnej na wzorze udostępnionym przez LGD, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

 

Do pobrania:

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady LGD z dnia, 20.09.2019 r. - aktualny

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady LGD z dnia, 01.07.2019 r.

WZÓR PROTESTU - NABÓR 1/2019


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search