"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Spotkanie ze studentami toruńskiego uniwersytetu

Dnia 27 czerwca 2018r. LGD "Podgrodzie Toruńskie" odbyło spotkanie ze studentami UMK w Toruniu, mające na celu prezentację działalności LGD, celów Lokalnej Strategii Rozwoju oraz możliwości i warunków pozyskiwania środków unijnych z budźetu LSR. Podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla studentów Wydziału Humanistyki z kierunków Socjologii i Kognitywistyki omówiono również metody i narzędzia aktywizacji społeczności lokalnej, którymi posiłkuje się LGD oraz zaprezentowano efekty wdrażania LSR na obszarze LGD.

Dziękujemy za liczny udział w spotkaniu!

studenci


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search