"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Seminarium Lokalnych Grup Działania Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniach 12-13 września 2019 odbyło się Seminarium Lokalnych Grupa Działania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ciechocinku pt. „Efekty wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.

Poza przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z naszego województwa w seminarium uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, przedstawiciele Kujawsko- Pomorskiej oraz Podlaskiej Sieci LGD, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym sam Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe efekty wdrażania trzy i cztero funduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju, omówiono sukcesy jak i napotkane problemy, a prezentacje beneficjentów z naszego województwa odzwierciedliły jak korzystanie z funduszy unijnych wygląda w praktyce.

Całe spotkanie poprowadził niezawodny duet: Dorota Stanek i Grzegorz Grześkiewicz – przedstawiciele Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Sieci LGD.

fot 4

 

IMG 20190912 101244

 

IMG 20190912 101255

fot

 


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search