"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich w ramach MEAT&GOOSE FAIR

Organizatorzy Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny Zapraszają KGW

Zapraszamy Państwa na spotkanie do Hotelu Daglezja w Przysieku 10 listopada 2018 na godzinę 10:00.

Szanowni Państwo,

Od dziesięciu lat trwa akcja „Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina”, która promuje powrót gęsiny na polskie stoły oraz – między innymi – promocję chowu przyzagrodowego gęsi. Nasze województwo, które jest organizatorem tej akcji, stało się liderem i centrum polskiej gęsiny. W tym roku, w pierwszym dniu Kujawsko-pomorskiego festiwalu gęsiny, czyli 10 listopada, chcemy zaprosić Koła Gospodyń Wiejskich na minitargi i forum dyskusyjne, które odbędzie się w hotelu Daglezja w Przysieku, tuż przy terenach ODR, na których odbywa się Festiwal Gęsiny.

Będziemy chcieli zaprezentować Państwu nowe możliwości działalności Kół Gospodyń Wiejskich, zarówno w zakresie małej produkcji własnych wyrobów, która może otworzyć nowe możliwości dla KGW dzięki urządzeniom przeznaczonym właśnie do małej produkcji przetworów spożywczych: warzywa, owoce, mięso, jak i projekty nowych uregulowań prawnych, otwierających możliwości pozyskiwania dotacji.

Jest to nowa regulacja określająca formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich (KGW). Nowe przepisy umożliwią szybką rejestrację KGW i wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowanie folkloru i polskiej tradycji. Nowa propozycja legislacyjna ma podnieść rangę KGW do poziomu organizacji wyposażonych w osobowość prawną, czyli samorządnych, społecznych organizacji mieszkańców wsi, niezależnych od innych organizacji społeczno-zawodowych rolników (kółek rolniczych), a także od administracji rządowej i jedno-stek samorządu terytorialnego.

Samodzielność organizacyjna i podmiotowość prawna zapewnią niezbędne warunki do realizacji zadań ustawowych i statutowych KGW, które będą również mogły być wspierane finansowo środkami publicznymi w formie dotacji.

Organizatorzy Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny Kontakt: Julia Doroszewska, kom. 785 800 602, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

>>>pobierz PROGRAM SPOTKANIA<<<


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search