"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Szkolenie na temat zasad pozyskiwania środków na granty z EFS

IMG 20171115 092137W środę 15.11. spotkaliśmy się z przedstawicielami Urzędów Gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Obrowo, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz stowarzyszeń i fundacji działających na terenie gmin na Szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów z zakresu realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – oś 7 i 11.
Uczestnicy uzyskali informację na temat zasad pozyskiwania funduszy na granty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dowiedzieli się, kto może zostać grantobiorcą, jakie typy projektów mogą liczyć na dofinansowanie, do kogo mają być adresowane projekty oraz jakie rezultaty należy w ich realizacji osiągnąć.
Dziękujemy za udział w szkoleniu! Zapraszamy na kolejne szkolenia z tego zakresu w przyszłym roku oraz na konsultacje indywidualne w biurze LGD codziennie w godzinach 7.00 – 15.00.


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search