"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Wizytacja Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Marszałkowskiego w LGD "Podgrodzie Toruńskie"

Obraz może zawierać: 6 osób, ludzie stoją, buty i na zewnątrz

Wczoraj (22.11.2018 r.) kończącą się rewitalizację ul. Handlowej w Lubiczu Górnym wizytowali przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Inwestycja jest realizowana dzięki dofinansowaniu środków unijnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Podgrodzie Toruńskie".

Obraz może zawierać: niebo i na zewnątrz

Jesteśmy dumni, że możemy pochwalić się takimi osobistościami, które odwiedziły LGD Podgrodzie Toruńskie: p. Anna Modzelewska - audytor, przedstawiciel Komisji Europejskiej, p. Andżelika Jakuc (EFRR - DG REGIO), p. Aneta Sobotka z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) Komisji Europejskiej. i p. Joanna Charytonowicz Przedstawiciel Komisji Europejskiej (EFS - DG EMPL), p. Maria Galewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (również ze strony EFRR), p. Piotr Zajączkowski z Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, natomiast ze strony Urzędu Marszałkowskiego p. Bartosz Szymański Pełnomocnik Marszałka ds. koordynacji RLKS, z-ca dyr. p. Barbara Jesionowska z Departamentu Rozwoju Regionalnego, naczelnik p. Mariusz Kiernozek z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Obraz może zawierać: 4 osoby, ludzie siedzą, tabela i w budynku

 Podczas wizyty kierownik Biura LGD p. Anna Bartos zapoznała Gości z wielozadaniowością naszego Stowarzyszenia oraz p. Wojciech Knieć Prezes Stowarzyszenia LGD Podgrodzie Toruńskie przedstawił w ramach realizacji rewitalizacji z EFRR przez gminę Lubicz - Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej, na miejscu realizowanego zadania opowiedział skąd ten pomysł, jakie działania w przyszłości na tych rewitalizowanych obiektach będą się działy z EFS lub inne. 

 


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search