"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Wyniki naboru na stanowisko pracy

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Podgrodzie Toruńskie" uprzejmie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko: Specjalista ds. animacji lokalnej w biurze LGD została Pani Agnieszka Szostek - Makowska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełniła wymagania zamieszczone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko oraz w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą w zakresie stawianych oczekiwań na przyszłym stanowisku jak i predyspozycjami i umiejętnościami gwarantującymi właściwe wykonywanie zadań.


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search