"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podgrodzie Toruńskie” serdecznie zapraszam Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2018 roku o godz. 14.00 w Zajeździe Rytkówka w Obrowie, ul. Szkolna 39, 87-126 Obrowo.

Prezes Zarządu LGD

Wojciech Knieć

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie Członków przez Prezesa Zarządu.
  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór sekretarza posiedzenia.
  3. Sprawozdanie merytoryczne za 2017r.
  4. Sprawozdanie finansowe za 2017r.
  5. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
  6. Informacja o nowych członkach LGD.
  7. Informacja o zaplanowanych działaniach i naborach na 2018r.
  8. Omówienie zmian w LSR.
  9. Sprawy organizacyjne.
 2. Podjęcie uchwał – głosowanie:
 • Uchwała nr 1/I/2018 – ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za 2017 rok.
  • Uchwała nr 2/I/2018 – ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
  • Uchwała nr 3/I/2018 – ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
  • Uchwała nr 4/I/2018 – ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” absolutorium za 2017 rok.
  • Uchwała nr 5/I/2018 – ws. ustalenia składek członkowskich dla gmin na 2018r.
  • Uchwała nr 6/I/2018 - ws. zmianLokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” na lata 2014-2020

 

      3. Wolne wnioski i zapytania.

      4. Zakończenie obrad.


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search