"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2019-12-11

Pracownicy

DYREKTOR BIURA LGD - Anna Bartos

telefon kontaktowy: 884-889-610

Specjalista ds. wdrażania LSR - Monika Kalicka

telefon kontaktowy: 884-889-601

Specjalista ds. animacji lokalnej - Joanna Jatczak

telefon kontaktowy: 605-786-466

Obszary działania