"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji.
Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Zaproszenie na doradztwo

19-04-2017

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne chcące założyć fundację lub stowarzyszenie na bezpłatne doradztwo prawne, księgowo-podatkowe, osobowe i marketingowe.

Doradztwo skierowane jest do:

  • podmiotów ekonomii społecznej, w tym fundacji, stowarzyszeń
  • pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej,
  • jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,
  • pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,
  • osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,

Spotkanie z doradcami odbędzie się w dniu 27.04.2017r. w Urzędzie Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, sala nr 4 w godzinach od 14.00 do 17.00

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt pod nr telefonu: 512 263 122  lub drogą elektroniczną:  a.wit@ekonomia-spoleczna.com.pl

Wesołych Świąt!

13-04-2017

Fotorelacja z Wystawy-Kiermaszu

03-04-2017

W niedzielę 02.04. lokalni Twórcy, Rękodzielnicy i Koła Gospodyń Wiejskich z naszych gmin (Wielka Nieszawka, Lubicz i Obrowo) spotkali się na Wystawie - Kiermaszu „Wielkanoc z pasją”. Mogliśmy podziwiać zarówno wielkanocne ozdoby, jak pozostałe prace wykonane przede wszystkim Z PASJĄ DO TWORZENIA. Różnorodność wystawianych prac zachwycała wszystkich odwiedzających. Bardzo dziękujemy za udział Uczestnikom kiermaszu!

Zapraszamy serdecznie do wspólnego działania w przyszłości!

>>>GALERIA Z KIERMASZU<<<

Walne Zebranie Członków - Sprawozdawcze za nami

31-03-2017

Dnia 30.03.2017r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym podsumowano działalność w 2016r., uchwalono sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono Zarządowi absolutorium.

Serdecznie dziękujemy obecnym za udział!

>>>GALERIA<<<

Zapraszamy na kiermasz wielkanocny!

22-03-2017

Zapytania ofertowe i wybór wykonawców zadań - PRZEDSIĘBIORCY WAŻNE!!

21-03-2017

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej z dnia 13 stycznia 2017, uregulowano spsób składania zapytań ofertowych i wyboru wykonawców zadań w ramach działań skierowanych m.in. dla operacji realizowanych przez przedsiębiorców.

W opinii Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu osóby fizyczne planujące podjąć działalność gospodarczą w ramach PROW 2014-2020 (starterzy) również zobligowani są do dostarczenia 3 ofert cenowych zgodnych z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 13 stycznia 2017

>>>Treść Rozporządzenia<<<