"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji.
Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 - Zawiadomienie o wyborze oferty

23-06-2017

W dniu 16.06.2017 r. zakończono postępowanie ofertowe nr 2/2017, w wyniku którego wpłynęło 6 ofert. 

Wyniki wyboru Wykonawcy.

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

22-06-2017

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z siedzibą w Lubiczu Dolnym zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia audytu i szkolenia dla pracowników biura w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Formularz ofertowy nr 3/2017

Załącznik nr 1 - Wykaz zrealizowanych usług


Zapraszamy!

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/20017 z dnia 24.05.2017r.

07-06-2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 - Informacja

06-06-2017

W dniu 05.06.2017r.  zakończono postępowanie ofertowe nr 1/2017, w wyniku którego wpłynęło 15 ofert.

Wyniki wyboru wykonawcy zostaną opublikowane do dnia 08.06.2017r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

25-05-2017

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z siedzibą w Lubiczu Dolnym zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu gadżetów reklamowych.

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 - ZMIENIONE dnia 09.06.2017

Formularz ofertowy nr2/2017 - ZMIENIONY dnia 09.06.2017

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Formularz ofertowy nr 2/2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

24-05-2017

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z siedzibą w Lubiczu Dolnym zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia audytu i szkolenia dla pracowników biura w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Formularz ofertowy nr 1/2017

Wykaz zrealizowanych usług