"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji.
Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Spotkanie informacyjne nt procedur konkursowych

09-12-2016

Zapraszamy mieszkańców gmin Obrowo, Wielka Nieszawka i Lubicz, zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych w LGD "Podgrodzie Toruńskie" na podjęcie działalności gospodarczej lub rozwój przedsiębiorstwa, na spotkanie informacyjne nt procedur konkursowych. Na spotkaniu zostanie omówiona procedura wyboru i oceny operacji, w tym kryteria oceny wniosku i operacji.

Spotkanie odbędzie się w środę 4.01.2017r. o godz. 13.00 w UG Lubicz, ul. Toruńska 21, s. 4

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłaszanie w Biurze pod nr: 605 786 466

Godziny pracy biura LGD dnia 09.12.2016

08-12-2016

W dniu 9 grudnia 2016r. Biuro Lokalnej Grupy Działania "Podgrodzie Toruńskie" czynne będzie w godzinach 7:00 -11:00.

W ważnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny z którymś z pracowników.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zaproszenie na Zebranie Zarządu LGD

30-11-2016

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” serdecznie zaprasza wszystkich Członków Zarządu na POSIEDZENIE ZARZĄDU, które odbędzie się dnia 9 grudnia 2016 roku o godzinie 13.30,w sali konferencyjnej Centrum Sportu i Rekreacji Olender w Wielkiej Nieszawce,ul. Toruńska 34/40.

Obecność ZARZĄDU obowiązkowa!

Terminy warsztatów rękodzieła dla Kobiet

28-11-2016

W pierwszej połowie grudnia Panie z naszych gmin mają możliwość wykonania ozdób bożonarodzeniowych na warsztatach:

7.12. w Brzozówce w godz. 15.30 – 19.30 – „Bombka metodą decoupage”

8.12. w Złotorii w godz. 18.00 – 19.30 – „Kartka świąteczna”

13.12. w Wielkiej Nieszawce w godz. 15.00 – 19.00 – „Ozdoba świąteczna techniką mixed media”

16.12. w Złotorii w godz. 18.00 – 20.30 – „Stroik świąteczny”

Serdecznie zapraszamy!

Udział jest bezpłatny.

Wyłonione oferty na relizację warsztatów - grudzień 2016

28-11-2016
  1. Warsztat 1: Bombki choinkowe techniką decoupage - złożono 3 oferty - wybrano ofertę p. Barbary Mońko-Juraszek
  2. Warsztat 2: Ozdoby bożonarodzeniowe techniką mixed media - złożono 3 oferty - wybrano ofertę p. Adriany Borkowskiej
  3. Warsztat 3: Kartki bożonarodzeniowe i stroik bożonarodzeniowy dowolną techniką - złożono 4 oferty - wybrano oferty p. Marzenny Wojnar oraz Stowarzyszenie Extra Team

Aktualizacja dokumentacji konkursowej

28-11-2016

Została zaktualizowana "Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Link do aktualnej wersji zamieszczamy poniżej.

Działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"