23-08-2016

W sobotę 20.08. wzięliśmy udział w festynie „Lubickie Lato”. Podczas festynu odbył się konkurs na stoiska sołeckie, promujące walory danych miejscowości oraz różne formy aktywności mieszkańców. Stoiska były barwne i urozmaicone. Mieszkańcy prezentowali rękodzieło, przysmaki regionalne, malarstwo, rzeźbę, osiągnięcia sportowe i historię swoich miejscowości. Na scenie wystąpiły lokalne chóry i zespoły. Dzieci mogły pobawić się w specjalnie przygotowanej dla nich strefie. Wydarzenie przyciągnęło wielu gości.

Zapraszamy na szkolenia!

18-08-2016

Zapraszamy osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej lub rozwojem swojego przedsiębiorstwa na szkolenia nt. zasad pozyskiwania środków unijnych na te cele. W szkoleniach mogą wziąć udział mieszkańcy gmin: Lubicz, Obrowo i Wielka Nieszawka, planujący lub prowadzący działalność gospodarczą na tym terenie. Będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować wniosek o przyznanie pomocy i jak sporządzić biznesplan. Uczestnicy szkoleń uzyskają też informacje o kryteriach wyboru wniosków, procedurach przyznawania pomocy oraz rozliczania udzielonego wsparcia.

Szkolenia dla przedsiębiorców odbędą się:

21.09.2016r. w Lubiczu Dolnym (Urząd Gminy Lubicz, sala 4),

22.09.2016r. w świetlicy w Kawęczynie (gmina Obrowo).

Szkolenie dla organizacji pozarządowych odbędzie się:

26.09.2016r. w Lubiczu Dolnym (Urząd Gminy Lubicz, sala 4).

Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 13.00.

Dodatkowo dnia 7 października w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce w godz. 10.00-13.00 dyżurować będzie pracownik LGD, który udzieli informacji na tematy będące przedmiotem organizowanych szkoleń.

Udział w szkoleniach oraz konsultacje są bezpłatne.

Mieszkańców gmin Lubicz, Obrowo i Wielka Nieszawka, zainteresowanych udziałem w szkoleniach, zapraszamy do kontaktowania się z Biurem LGD.

Konkurs na rymowankę promującą nasz region!

16-08-2016

Baw się z nami!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie:

"Jak słodycz na miodzie... życie w Podgrodzie!"

1. Napisz rymowankę (minimum dwie czterowersowe zwrotki) promującą nasz region - gminy: Lubicz, Wielka Nieszawka i Obrowo (walory turystyczne, przedsiębiorczość, kulturę, twórczość, tradycje, produkty lokalne).

2. Stwórz dowolną prezentację rymowanki, np: teskt na obrazku, filmik z prezentacją rymowanki (recytacja bądź zaśpiewanie).

3. Dostarcz prezentację do nas do 13.09.

Do wygrania 3 nagrody rzeczowe o wartości: 200 zł, 100 zł i 50 zł!

Informacje o szczegółach konkursu oraz regulamin dostepne są w biurze.

Zapraszamy!

Regulamin konkursu str.1

Regulamin konkursu str.2

Godziny pracy Biura LGD

16-08-2016

Biuro LGD "Podgrodzie Toruńskie" czynne

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Wzory wniosków dla poddziałania 19.2 LEADER

29-07-2016

Na stronie www.mojregion.eu dostępne są wzory wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukacjami oraz wzory umów o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 LEADER "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju regionalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Link do wzorów wniosków i umów

Pierwsze konkursy już jesienią!

28-07-2016

W bieżącym tygodniu ukazał się artykuł o planowanych przedsięwzięciach LGD "Podgrodzie Toruńskie" w dzienniku "Nowości" oraz na stronach interentowych gmin: Lubicz, Obrowo i Wielka Nieszawka. Zapraszamy do przeczytania!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020