WAŻNE INFORMACJE dla WNIOSKODAWCÓW

05-10-2016

INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIA BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020

LINK PONIŻEJ:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Szkolenia nt pozyskiwania środków unijnych zakończone

29-09-2016

Wczoraj – 28.09.2016r. odbyło się ostatnie z czterech szkoleń na temat zasad pozyskiwania, oceny i rozliczania projektów finansowanych w ramach LSR LGD "Podgrodzie Toruńskie" na lata 2016-2013. W szkoleniach wzięło udział łącznie 124 osób. Uczestnicy uzyskali informacje na temat zasad uzyskania środków unijnych na założenie działalności gospodarczej, rozwój istniejących firm oraz na inne projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe i osoby fizyczne. Mieli też okazję zadać pytania.

Mieszkańców gmin Obrowo, Luicz i Wielka Nieszawka, którzy chcą uzyskać informacje będące tematyką szkoleń, zapraszamy na konsultacje do biura LGD, codziennie w godzinach 7.00 – 15.00. 

Szkolenie na temat metodyki planowania i realizacji projektów

28-09-2016

W imieniu Związku Gmin Wiejskich RP, zapraszamy osoby działające w społecznościach lokalnych (przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń, szkół i innych instytucji) na Lokalne Szkolenie z Metodyki Wdrażania D.E.A.R. (Edukacja i Budowanie Społecznej Świadomości Problemów Globalnych).

Szkolenie przeprowadzone będzie atrakcyjną formą gry edukacyjnej, stwarzającej możliwość poznania metodyki planowania i realizacji projektów, korzystających ze wsparcia grantów.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie podejścia D.E.A.R. oraz  działań podejmowanych w ramach projektu LADDER, którego beneficjentem są organizacje pozarządowe, działające na poziomie lokalnym w 35 krajach.

Termin: 10.10.2016r. (godz.: 10.00-16.30) - 11.10.2016r. (godz.: 10.00 - 13.00)

Miejsce: Hotel Ambasada, Krobia k. Lubicza, ul. Dolina Drwęcy 62

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłaszać można się do dnia 06.10.2016r. na adres: biuro@podgrodzietorunskie.pl lub telefonicznie: 605 786 466. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail.

Wyniki Konkursu na rymowankę promującą region

27-09-2016

Z przyjemnością informujemy, że w Konkursie na rymowankę promującą nasz region "Jak słodycz na miodzie... życie w Podgrodzie!" Zwycięzcami zostały: 

I miejsce - Pani Brygida Czapiewska

II miejsce - Pani Barbara Mońko - Juraszek

III miejsce - Pani Krystyna Chaszczewska

Paniom serdecznie gratulujemy!

Wszystkim pozostałym Uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za wzięcie w nim udziału i zapraszamy do wspólnej zabawy w przyszłości!

Szkolenie nt pozyskiwania środków unijnych

21-09-2016

Zapraszamy stowarzyszenia, fundacje oraz mieszkańców gmin Wielka Nieszawka, Obrowo i Lubicz na szkolenie nt. pozyskiwania środków unijnych tzw. grantów (środki dla organizacji pozarządowych i osób fizycznych).

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak przygotować wymaganą dokumentację, jakie będą kryteria wyboru, procedury przyznawania pomocy i jak rozliczyć udzielone wsparcie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Termin i miejsce: 26.09.2016r., godz. 13.00 – 18.00, Urząd Gminy Lubicz, s.4

Osoby zainteresowane udziałem, zapraszamy do zapisywania się w Biurze LGD - Kontakt.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Festyn rodzinny gminy Wielka Nieszawka

19-09-2016

W sobotę 17.09. gościliśmy na Festynie rodzinnym w gminie Wielka Nieszawka. W naszym namiocie można było znaleźć coś dla „małych” i „dużych”. Dzieci mogły podziwiać kolorowe poduszki w kształcie np. kury czy ryby, szyte przez Panią Emilię Grabowską (Pracownia krawiecka „U Emily). Dorośli próbowali przetworów ze „Specjałów spod strzechy”. Wszyscy mieli szansę odejść z wyrobionym własnoręcznie i upieczonym pod okiem energicznej mieszczki piernikiem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020