"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Aktualności

Przypominamy, iż pracownicy biura LGD udzielają doradztwa w ramach trwającego naboru 1/2019 Rozwój działalności gospodarczej, tylko do piątku (17.05.2019) do godziny 15.00.

Pr

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie", 02 maja 2019 rok

Dnia 25 kwietnia 2019r. odbyło się uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy beneficjenów z województwa kujawsko - pomorskiego. Umowę z rąk marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku województwa Ryszard Bober odebrał Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z Osieka nad Wisłą.

Serdecznie gratuluje

Zobacz wszystkie aktualności

Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

Search