"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji.
Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Zapytanie ofertowe

24-05-2017

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z siedzibą w Lubiczu Dolnym zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia audytu i szkolenia dla pracowników biura w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Szczegóły:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG


UWAGA Beneficjenci!

10-05-2017

W związku z przedłużającym się oczekiwaniem LGD na akceptację dokumentacji wdrożeniowej i konkursowej przez Zarząd Województwa, informujemy, iż procedura konkursowa została wstrzymana do czasu podpisania aneksu.

Z przyczyn od nas niezależnych, przewidywany termin ogłoszenia naborów w zakresie:

1)Podejmowanie działalności gospodarczej

2) Rozwój działalności gospodarczej

to lipiec/sierpień 2017r.


Majówka na Festynie Rodzinnym w Cierpicach

04-05-2017

Ostatni dzień Majówki 2017 spędziliśmy w Cierpicach na Festynie Rodzinnym. Promowaliśmy działania LGD oraz lokalne rękodzieło. Dziękujemy za wspólne działanie Paniom Salomei Dzięgiel, Teresie Półgensek i Karolinie Zduńskiej! Zapraszamy do dalszego działania w kolejnych miesiącach!

Zaproszenie na doradztwo

19-04-2017

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne chcące założyć fundację lub stowarzyszenie na bezpłatne doradztwo prawne, księgowo-podatkowe, osobowe i marketingowe.

Doradztwo skierowane jest do:

  • podmiotów ekonomii społecznej, w tym fundacji, stowarzyszeń
  • pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej,
  • jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,
  • pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,
  • osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,

Spotkanie z doradcami odbędzie się w dniu 27.04.2017r. w Urzędzie Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, sala nr 4 w godzinach od 14.00 do 17.00

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt pod nr telefonu: 512 263 122  lub drogą elektroniczną:  a.wit@ekonomia-spoleczna.com.pl

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 26.04.2017

19-04-2017

Prezes Zarządu serdecznie zaprasza na Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie", które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2017r.
w GOK w Małej Nieszawce.

Rozpoczęcie obrad o godzinie 16 30.

Wesołych Świąt!

13-04-2017