"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-03-17

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w związku z ciągle rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, uprzejmie prosimy o korzystanie z wyłącznie bezpiecznych kanałów komunikacji (korespondencja elektroniczna, rozmowy telefoniczne) z biurem LGD "Podgrodzie Toruńskie".

 

Pracownicy biura przechodzą częściowo w tryb pracy zdalnej. Nie przewidujemy jednocześnie, aby tryb pracy zdalnej wpłynął na czas i jakość obsługi prowadzonych spraw.

Wszyscy pracownicy pracujący w trybie zdalnym będą dostępni zarówno telefonicznie jak i mailowo, w godzinach pracy Biura, tj. od 7.00 - 15.00

 

Biuro do odwołania będzie otwarte dla interesantów w godzinach 10:00 do 13:00 - W pilnych sprawach, prosimy o wcześniejsze umawianie się z pracownikami biura na spotkanie.

 

Adres mailowy: biuro@podgrodzietorunskie.pl

 

Numery telefonów, pod którymi można skontaktować się z pracownikami Biura:

 

p.o. Kierownika: JOANNA JATCZAK - tel. 884 889 610

 

Specjalista ds. wdrażania LSR: MONIKA KALICKA - tel. 884 889 601

 

Specjalista ds. animacji lokalnej: AGNIESZKA SZOSTEK-MAKOWSKA - tel. 605 786 466

Obszary działania