"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-06-04

Nowy instrument wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Szanowni Państwo, informujemy, iż dostępny jest nowy instrument wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstw społecznych), w związku z przeciwdziałaniem  COVID-19.

Instrument polega na dokonywaniu przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, zakupów produktów i usług od PES, które znalazły się w  trudnej sytuacji, z powodu wystąpienia COVID-19. Produkty i usługi zakupione przez OWES w Toruniu od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych przekazywane zostaną nieodpłatnie osobom,grupom i instytucjom potrzebującym wsparcia, w związku z kryzysem epidemicznym.

Szczegółowe informacje znajdują pod linkiem:

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wsparcie-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-owes-torun/


OWES w Toruniu prowadzi opisane działania we współpracy z ROPS Toruń, na stronie którego znajdziecie Państwo więcej informacji odnośnie możliwości składania wniosków: http://www.es.rops.torun.pl/aktualnosc-302-pomoc_dla_podmiotow_ekonomii_spolecznej.html

Obszary działania