"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-06-08

UWAGA Przedsiębiorcy! Szkolenie dotyczące dofinansowania na rozwój firmy

Serdecznie zapraszamy zdecydowane osoby chcące rozwinąć istniejącą działalność gospodarczą na szkolenie:

dla potencjalnych wnioskodawców z zasad opracowywania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu dla przedsięwzięcia: rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Informujemy, iż szkolenie zorganizowane będzie zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, a w szczególności :

- szkolenie przeprowadzone zostanie w bardzo ograniczonej grupie uczestników

(w przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych istnieje możliwość uruchomienia II grupy o późniejszej godzinie o czym zainteresowani będą indywidualnie informowani przez pracowników biura LGD - decyduje kolejność zgłoszeń)

- każdy uczestnik musi posiadać własną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę zasłaniającą usta i nos.

- obowiązywać będzie dystans społeczny - zachowanie bezpiecznej odległości min. 1,5 -2m.

- zapewnione zostaną środki do dezynfekcji rąk.

 

Przypominamy, iż pula środków w najbliższym naborze to 273 266,00 zł przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych, a maksymalny kwota dofinansowania nie może być wyższa niż limit środków w ramach naboru tj. 273 266,00 zł.

 

 

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z warunkami i zasadami ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru klikając poniższy link:

http://www.podgrodzie-torunskie.pl/153/zasady-i-warunki-wsparcia-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej

 

 

Miejsce i data szkolenia: 18 czerwca 2020r. (czwartek) godz. 11.00 

Świetlica Wiejska w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 29, 87-126 Obrowo

 

UWAGA:

Obowiązują wcześniejsze zapisy na szkolenie do 15 czerwca 2020 r. na adres mailowy: biuro@podgrodzietorunskie.pl

W szkoleniu mogą uczestniczyć jedynie osoby zgłoszone, a 1 podmiot (1 firmę) może reprezentować 1 osoba!

 

Zapraszamy!!!!

Obszary działania