"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-09-08

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” zaprasza mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju do wzięcia udziału w 3-godzinnych zajęciach z Pierwszej pomocy w miejscu pracy. Pierwszeństwo udziału mają osoby z grupy defaworyzowanej w LSR tj.: osoby bezrobotne. Celem szkolenia jest aktywizacja społeczności lokalnej. Warsztaty poprowadzi Pan Tomasz Modrzewski - ratownik medyczny. Termin warsztatów: 11 września 2020 r. (piątek) w godzinach 14:00 - 17:00. Miejsce warsztatów: Świetlica przy ulicy Bocznej 4 w Lubiczu Górnym, (dojazd we własnym zakresie). Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Informujemy, że ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zabranie ze sobą maseczek ochronnych. Zapisy pod numerem telefonu 516 142 013.

Obszary działania