"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-09-10

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Podgrodzie Toruńskie"

Zarząd Stowarzyszenia LGD ,,Podgrodzie Toruńskie" serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 
24 września 2020 r. o godz. 16:00 Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Obrowie, ul. Szkolna 4, 87-126 Obrowo.

 

Projekty uchwał wraz z załącznikami - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Podgrodzie Toruńskie" dnia 24.09.2020

Projekty Uchwał WZC 24.09.2020

Zalaczniki_do_Uchwal_-_24.09.2020.zip

 

Z uwagi na wciąż trwającą sytuację epidemiczną w kraju, w związku z COVID-19, konieczne jest potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków, w formie mailowej (biuro@podgrodzietorunskie.pl) lub telefonicznie (884 889 610, 884 889 601) do dnia 21 września 2020 r.

 

Obszary działania