"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-09-14

Z OGROMNYM ŻALEM

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Kasi Lipowiec, wieloletniej kierownik biura LGD "Gminy Powiatu Świeckiego".

Nasza LGD-owska rodzina straciła wspaniałą koleżankę, z którą przez wiele lat mieliśmy przyjemność współpracować i dzielić się wiedzą.

Kasia była wzorem animatora społecznego, a przy tym dobrym, uczciwym i ciepłym człowiekiem.

Składamy serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny Kasi oraz koleżanek i kolegów z LGD "Gminy Powiatu Świeckiego"

Zarząd, Rada i Biuro LGD "Podgrodzie Toruńskie"

Obszary działania