"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-09-15

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Podgrodzie Toruńskie"

Projekty uchwał wraz z załącznikami - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Podgrodzie Toruńskie" dnia 26.06.2024 r.

Projekty uchwał wraz z załącznikami - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Podgrodzie Toruńskie" dnia 05.06.2023 r.

Projekty uchwał wraz z załącznikami - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Podgrodzie Toruńskie" dnia 22.09.2022 r.

Projekty uchwał wraz z załącznikami - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Podgrodzie Toruńskie" dnia 14.09.2021 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Podgrodzie Toruńskie" dnia 24.09.2020 r.

Protokoły

Obszary działania