"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-03-04

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Ze względu na liczne zapytania nt. dotacji dla Przedsiębiorców, uprzejmie informujemy, że pod koniec 2021 roku będziemy ogłaszać konkursy z puli dodatkowych środków.

O wszelkich zmianach dotyczących terminów oraz wysokości dofinansowań będziemy informować Państwa na bieżąco.

Obszary działania