"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
date: 2024-04-18 18:26:52
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/podgrodzie-torunskie.pl/app/sql.php
line: 364
2019-10-30

SZKOLENIE - PRZEDSIĘBIORCY

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców dotyczące zasad prawidłowego wypełniania biznesplanu w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

W poniedziałek 28 października 2019 r. w Małej Nieszawce spotkaliśmy się z potencjalnymi wnioskodawcami w zakresie zasad prawidłowego wypełniania biznesplanu w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uczestnicy uzyskali informacje na temat zasad pozyskiwania funduszy, prawidłowego wypełniania formularza wniosku, biznesplanu oraz załączników niezbędnych przy aplikowaniu o te środki.
Dziękujemy za udział w szkoleniu! Zapraszamy na konsultacje indywidualne w biurze LGD od pon do pt w godzinach 7.00 – 15.00.

 

Jednocześnie przypominamy, że w ostatni dzień naboru nie udzielamy doradztwa.

Obszary działania