"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2019-10-22

Szkolenie dla Podejmujących Działalność Gospodarczą 28.10.2019

Serdecznie zapraszamy osoby chcące założyć działalność gospodarczą na szkolenie:dla potencjalnych beneficjentów z zasad opracowywania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu dla przedsięwzięcia: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Miejsce i data szkolenia: 28.10.2019r. (poniedziałek) godz. 14.00 - 17.00

Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce ul. Leśna 1

 

 

Zapisy na szkolenie do 25 października 2019 r. na adres mailowy: biuro@podgrodzietorunskie.pl

 

Zapraszamy!!!!

 

Obszary działania