"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2019-10-21

„Konkurs na najlepszą czerninę".

UWAGA, UWAGA!!! PRZEKAZUJEMY I ZACHĘCAMY:)

 

W tym roku, w pierwszym dniu Kujawsko-pomorskiego festiwalu gęsiny, czyli 9 listopada, chcemy zachęcić pasjonatów gotowania do udziału w wyżej wymienionym konkursie.
Potrawy powinny być dostarczone w dniu 9.11.2019 r. do budynku Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (dawnego ODR) w Przysieku, ul. Parkowa 1, do godziny 12:00 w jednym litrowym słoiku wraz z recepturą i danymi uczestnika konkursu.

Dla laureata konkursu przewidziana jest nagroda rzeczowa – sprzęt AGD.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Jeśli ktoś chce poznać więcej szczegółów, poniżej podajemy tel. kontaktowy:

Julia Doroszewska
biuro@moroz.com.pl
+ 48 785 800 602

Obszary działania