"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/lgdpodgr/domains/podgrodzietorunskie.pl/public_html/app/txt.php on line 454

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/lgdpodgr/domains/podgrodzietorunskie.pl/public_html/app/txt.php on line 453

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/lgdpodgr/domains/podgrodzietorunskie.pl/public_html/app/txt.php on line 453

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/lgdpodgr/domains/podgrodzietorunskie.pl/public_html/app/txt.php on line 461

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/lgdpodgr/domains/podgrodzietorunskie.pl/public_html/app/txt.php on line 461

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/lgdpodgr/domains/podgrodzietorunskie.pl/public_html/app/txt.php on line 465

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/lgdpodgr/domains/podgrodzietorunskie.pl/public_html/app/txt.php on line 466

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/lgdpodgr/domains/podgrodzietorunskie.pl/public_html/app/txt.php on line 466
2021-09-16

Walne Zebranie Członków LGD "Podgrodzie Toruńskie" za nami

Dnia 14 września 2021r. w Zespole Szkół w Obrowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie".

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdania z działalności za 2020r., w tym merytoryczne z działalności Zarządu, finansowe oraz sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej, jednomyślnie udzielono absolutorium Zarządowi za 2020r., omówiono również zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju i statucie. Poinformowano obecnych o planowanych naborach wniosków, realizowanym projekcie współpracy, a także ustalono składki członkowskie za 2021r. Prezes Stowarzyszenia Pan Wojciech Knieć podziękował za minioną kadencję Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz członkom Rady Decyzyjnej. Na Walnym Zebraniu Członków przeprowadzono wybory władz stowarzyszenia na kadencję 2021-2025.

Poniżej przedstawiamy nowo wybrane składy poszczególnych władz:

 

ZARZĄD:

Prezes -  Wojciech Knieć

Wiceprezes - Krzysztof Czarnecki

Wiceprezes - Andrzej Wieczyński

Wiceprezes - Tomasz Dunajski

Członek - Marzena Słupczewska

Członek - Andrzej Hercka

Członek - Krzysztof Michalski

Członek -  Piotr Ratke

Członek - Jacek Skorulski

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca - Barbara Mońko - Juraszek

Członek - Tomasz Zakierski

Członek - Stanisław Nowakowski

 

RADA DECYZYJNA:

Elżbieta Seweryn

Anna Pluskota

Waldemar Gołaś

Iwona Malcan - Maj

Przemysław Piotrowski

Beata Kujawa

Krzysztof Konczewski

Tomasz Wierzbicki

Brygida Bogdanowicz - Kopeć

 

Wielkie podziękowania dla Dyrektora Zespołu Szkół w Obrowie p. Przemysława Piotrowskiego za nieocenioną pomoc w przygotowaniu zebrania.

Serdecznie gratulujemy osobom wybranym do władz stowarzyszenia i życzymy przyjemnej pracy.

Obszary działania