"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-11-30

SZKOLENIE EFS - Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej

Zapraszamy na Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców z zakresu realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – oś 11 (projekty objęte grantem w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Podczas szkolenia zostaną przekazane informacje na temat typów projektów, które będą mogły być objęte dofinansowaniem, grupy docelowej oraz zasady finansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informujemy, iż szkolenie zorganizowane będzie zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, a w szczególności :

- szkolenie przeprowadzone zostanie w bardzo ograniczonej grupie uczestników

- każdy uczestnik musi posiadać własną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę zasłaniającą usta i nos.

- obowiązywać będzie dystans społeczny - zachowanie bezpiecznej odległości min. 1,5 -2m.

- zapewnione zostaną środki do dezynfekcji rąk.

 

Miejsce i data szkolenia:

Świetlica Wiejska w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 29, 87-126 Obrowo

7 grudnia 2021 r. (wtorek) godz. 14.00

 

UWAGA:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Obowiązują wcześniejsze zapisy na szkolenie do 3 grudnia 2021 r. na adres mailowy (w treści maila proszę zaznaczyć SZKOLENIE Z EFS – Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej): biuro@podgrodzietorunskie.pl

Obszary działania