"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-12-22

UWAGA - 24 grudnia 2021 r. - biuro LGD będzie nieczynne

Szanowni Państwo,

informujemy iż dnia 24 grudnia 2021 r. (piątek) biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" będzie nieczynne.

Zgodnie z art.130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019r. Nr 21, poz.1040 z późn. zm.) przyznaje się dzień wolny od pracy pracownikom biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” dnia 24 grudnia 2021r. za dzień 25 grudnia 2021r. (święto przypadające w sobotę).

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Obszary działania