"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-12-27

Aktualne nabory wniosków - bezpłatne doradztwo

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnego doradztwa w ramach ogłoszonego naboru nr 1/G/2021 Działania w zakresie Aktywizacji społecznej oraz nr 2/G/2021 Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej.

KONIECZNE JEST TELEFONICZNE UZGODNIENIE TERMINU DORADZTWA pod nr: 605-786-466

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem udzielania, sposobu pomiaru oraz metod oceny jakości i efektywności doradztwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”:

1. zaleca się telefoniczne bądź e-mailowe umawianie wizyt z pracownikiem Stowarzyszenia z odpowiednim wyprzedzeniem,

2. z doradztwa należy korzystać osobiście. W każdym innym przypadku należy upoważnić do korzystania w swoim imieniu z usługi doradczej świadczonej przez doradcę. W uzasadnionych przypadkach tj. w przypadku działania siły wyższej, dopuszcza się możliwość doradztwa w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

3. biuro LGD nie prowadzi doradztwa ostatniego dnia naboru tj. dnia 4 stycznia 2022r.

 

Doradztwo w obecnej sytuacji epidemiologicznej świadczone jest bezpośrednio jedynie po wcześniejszym telefonicznym (605 786 466) lub elektronicznym (biuro@podgrodzietorunskie.pl) umówieniu wizyty osobistej w biurze i przy zachowaniu reżimu sanitarnego tj. zakrycie ust i nosa oraz obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Obszary działania