"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-01-04

Nordic walking w Osieku nad Wisłą

Stowarzyszenie Vis Vitalis w Osieku nad Wisłą serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zajęciach nordic walking.

Zajęcia odbędą się w dniu 08.01.2022r. o godzinie 11.00. Zbiórka na ul. Leśnej, na placu koło Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą. Po krótkim kursie z prawidłowego korzystania z kijków przeprowadzonym przez instruktora, odbędzie się spacer po tutejszych, urokliwych terenach leśnych. Trasa dostosowana będzie na bieżąco do kondycji fizycznej uczestników. Na zakończenie zaplanowane jest ognisko, gorąca kawa herbata. (Można będzie również przynieść i upiec kiełbaski).

Telefon kontaktowy do organizatora 504856217.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Obszary działania