"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-01-12

ZMIANA SIEDZIBY BIURA LGD

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż od dnia 13 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana siedziby biura LGD ,,Podgrodzie Toruńskie".

Nowy adres biura LGD:

Toruń, ul. Szymańskiego 12

Dla ułatwienia naszej nowej lokalizacji, w Google Maps wpisujemy kod 2MRJ+HV i trafiacie wprost pod naszą nową siedzibę

Obszary działania