"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-02-14

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2022 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lubicz Dolny, dnia 14 lutego 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NA

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Nr konkursu LGD: 3/2022

 

Termin składania wniosków: 28 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 r. (do godz. 15.00)

 

Miejsce składania wniosków:

 

BIURO LGD „PODGRODZIE TORUŃSKIE”,  ul. Szymańskiego 12, 87-100 Toruń  (kod Google Map 2MRJ+HV)

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Załączniki do ogłoszenia:

Inne dokumenty:

Obszary działania