"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-02-18

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach naboru "Podejmowanie działalności gospodarczej"

W środę 17 lutego 2022 r. spotkaliśmy się z potencjalnymi wnioskodawcami w zakresie zasad prawidłowego wypełniania biznesplanu w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie miało na celu zapoznać z warunkami i dokumentacją osoby chcące złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru 3/2022 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uczestnicy uzyskali informacje na temat zasad pozyskiwania funduszy, prawidłowego wypełniania formularza wniosku, biznesplanu oraz załączników niezbędnych przy aplikowaniu o te środki.

Dziękujemy za udział w szkoleniu!

Zapraszamy na konsultacje indywidualne w biurze LGD od pon do pt w godzinach 7.00 – 15.00.

Przypominamy, że obecnie biuro mieści się w Toruniu na ul. Szymańskiego 12.

 

Obszary działania