"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-02-21

Warsztaty ABC Strzelectwa - 19.02.2022 Wielka Nieszawka

W sobotę 19 lutego 2022 o godzinie 16 w Centrum Sportu i Rekreacji "OLENDER"  w Wielkiej Nieszawce odbyły się warsztaty aktywizacyjne dla Kobiet (w tym osób z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi). Uczestnicy warsztatów pn. "ABC Strzelectwa" pod fachowym okiem instruktora mieli możliwość nauczyć się praktycznego posługiwania się bronią strzelecką, zapoznać się z różnymi rodzajami broni oraz podstawowymi technikami strzeleckimi.

 

Obszary działania