"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-03-28

Kiermasz produktów ukraińskich ,,Razem z Ukrainą" - 26.03.2022 r.

W dniu 26.03.2022 r. w Brzozówce (Agroturystyka ,,Finezja") odbył się kiermasz produktów ukraińskich ,,Razem z Ukrainą".

Dziękujemy właścicielom Agroturystyki ,,Finezja" oraz Pani Barbarze Mońko-Juraszek (Fundacja TRYBIK) za organizację oraz przeprowadzenie całego  przedsięwzięcia.

Obszary działania