"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-05-13

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków nr 3/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 4/2022 Rozwój działalności gospodarczej

Informujemy, iż w zakładce Nabory wniosków dostępne są wyniki naboru wniosków nr 3/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 4/2022 Rozwój działalności gospodarczej:

 

http://podgrodzie-torunskie.pl/391/ogloszenie-o-wynikach-naboru-nr-32022-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej

http://podgrodzie-torunskie.pl/390/gloszenie-o-wynikach-wyboru-operacji-konkurs-nr-42022-rozwoj-dzialalnosci-gospodarcze

Obszary działania