"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
date: 2024-04-18 18:35:25
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/podgrodzie-torunskie.pl/app/sql.php
line: 364
2022-04-19

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2022 - Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej

Informujemy, iż w zakładce Nabory wniosków dostępne są wyniki naboru wniosków nr 2/2022 Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej

 

http://podgrodzie-torunskie.pl/388/ogloszenie-o-wynikach-naboru-22022-budowa-lub-przebudowa-infrastruktury-rekreacyjnej-

Obszary działania