"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
date: 2024-04-18 19:39:23
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/podgrodzie-torunskie.pl/app/sql.php
line: 364
2024-03-04

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2024 - Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej

Toruń, dnia 4 marca 2024 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NA

BUDOWĘ LUB PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ,
TURYSTYCZNEJ LUB KULTURALNEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Nr konkursu LGD: 1/2024

 

Termin składania wniosków: od 18 marca 2024r. do 2 kwietnia 2024r. (do godz. 15.00)

 

Miejsce składania wniosków:

BIURO LGD „PODGRODZIE TORUŃSKIE”, ul. Szymańskiego 1B , 87-100 Toruń

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

 

ZAŁĄCZNIKI:

Obszary działania