"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
date: 2024-04-18 19:26:09
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/podgrodzie-torunskie.pl/app/sql.php
line: 364
2024-03-12

Doradztwo w ramach naboru nr 1/2024

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnego doradztwa w ramach ogłoszonego naboru nr 1/2024:

"Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej"

 

do dnia 29.03.2024 (piątek) włącznie

 

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem udzielania, sposobu pomiaru oraz metod oceny jakości i efektywności doradztwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”:

1. zaleca się telefoniczne bądź e-mailowe umawianie wizyt z pracownikiem Stowarzyszenia z odpowiednim wyprzedzeniem,

2. z doradztwa należy korzystać osobiście. W każdym innym przypadku należy upoważnić do korzystania w swoim imieniu z usługi doradczej świadczonej przez doradcę.

3. biuro LGD nie prowadzi doradztwa ostatniego dnia naboru.

 

Zapraszamy!

Obszary działania