"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-03-12

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze ciągle rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem, uprzejmie prosimy o, jeśli to możliwe, korzystanie z wyłącznie bezpiecznych kanałów komunikacji (korespondencja elektroniczna, rozmowy telefoniczne) z biurem LGD "Podgrodzie Toruńskie". W pilnych sprawach, prosimy o wcześniejsze umawianie się z pracownikami biura na spotkanie.

Obszary działania