"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
date: 2024-04-18 19:52:19
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/podgrodzie-torunskie.pl/app/sql.php
line: 364
2019-12-11

Władze stowarzyszenia

 

ZARZĄD:

 PREZES ZARZĄDU - Wojciech Knieć 

WICEPREZES ZARZĄDU - Andrzej Wieczyński

WICEPREZES ZARZĄDU - Krzysztof Czarnecki

WICEPREZES ZARZĄDU - Tomasz Dunajski


 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: 

Krzysztof Michalski

Marzena Słupczewska

Piotr Ratke

Andrzej Hercka

Jacek Skorulski


 

KOMISJA REWIZYJNA:

Barbara Mońko-Juraszek

Stanisław Nowakowski

Tomasz Zakierski


 

RADA DECYZYJNA LGD:

Waldemar Gołaś

Iwona Malcan - Maj

Anna Pluskota

Elżbieta Seweryn

Krzysztof Konczewski

Przemysław Piotrowski

Beata Kujawa

Tomasz Wierzbicki

Brygida Bogdanowicz - Kopeć


 

Kierownik biura LGD: Anna Bartos biuro@podgrodzietorunskie.pl

 

Obszary działania