"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2019-12-11

Władze stowarzyszenia

 

ZARZĄD:

 PREZES ZARZĄDU - Wojciech Knieć 

WICEPREZES ZARZĄDU - Andrzej Wieczyński

WICEPREZES ZARZĄDU - Krzysztof Czarnecki

WICEPREZES ZARZĄDU - Tomasz Dunajski


 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: 

Krzysztof Michalski

Marzena Słupczewska

Piotr Ratke

Andrzej Hercka

Jacek Skorulski


 

KOMISJA REWIZYJNA:

Barbara Mońko-Juraszek

Stanisław Nowakowski

Tomasz Zakierski


 

RADA DECYZYJNA LGD:

Waldemar Gołaś

Iwona Malcan - Maj

Anna Pluskota

Elżbieta Seweryn

Krzysztof Konczewski

Przemysław Piotrowski

Beata Kujawa

Tomasz Wierzbicki

Brygida Bogdanowicz - Kopeć


 

Dyrektor biura LGD: Anna Bartos biuro@podgrodzietorunskie.pl

 

Obszary działania